Tag Archives: سامی یوسف

08فروردین/99
آهنگ شادی از سامی یوسف

متن و ترجمه آهنگ شادی از سامی یوسف

متن و ترجمه آهنگ شادی از سامی یوسف Ya Allahu ya Rahman ای خدا، ای بخشنده Haqiq amanina آرزوهای ما را برآورده کن Wafiqna fi kulli aan در هر لحظه ما رابیشتر…