ترجمه ترانه معلم سامی یوسف

متن و ترجمه ترانه معلم از سامی یوسف

We once had a Teacher
زماني ما آموزگاري داشتيم

The Teacher of teachers,
استاد تمامي معلمان

He changed the world for the better
او دنيا را به سوي بهتر بودن تغيير دارد

And made us better creatures,
و باعث شد كه ما مخلوقات بهتري بشويم

Oh Allah we’ve shamed ourselves
اوه خدايا ما از خودمان خجالت مي كشيديم

We’ve strayed from Al-Mu’allim,
ما از آن معلم غافل شده ايم

Surely we’ve wronged ourselves
بدون شك اين خود ما بوديم كه گناه انجام مي داديم

What will we say in front him?
ما چه چيزي در مقابل او خواهيم گفت

Oh Mu’allim…
اوه اي معلم

He was Muhammad salla Allah alayhi wa sallam,
او محمد بود كه درود خداوند بر او و خاندانش باد

Muhammad, mercy upon Mankind,
محمد بخششي كه شامل تمامي انسانها مي شود

Teacher of all Mankind.
استاد تمامي آدميان

أبا القاسم
اي پدر قاسم
يا حبيبي يا محمد
اي عشق من اي محمد
يا شفيعي يا محمد
اي شفاعت كننده من اي محمد
خير خلق الله ، محمد
اي خوبي تمامي مخلوقات خداوند اي محمد
يا مصطفى يا إمام المرسلين
اي مصطفي اي راهنماي تمامي پيامبران
يا مصطفى يا شفيع العالمين

اي مصطفى اي شفاعت كننده تمامي جهان

He prayed while others slept
در حاليكه همه به خواب فرو مي رفتند او به مناجات مي پرداخت

While other ate he’d fast,
زمانيكه ديگران مشغول خوردن بودند او روزه مي گرفت

While they would laugh he wept
هنگاميكه آنها در حال خنديدن بودند او مي گريست

Until he breathed his last,
او تا واپسين لحظه زندگيش , تا آخرين نفس

His only wish was for us to be
تنها آرزويش براي ما بود

Among the ones who prosper,
از بين ما آن كسي رستگار مي شود

Ya Mu’allim peace be upon you,
كه اي محمد در كنار تو به آرامش برسد

Truly you are our Teacher,
به درستي كه تو معلم ما هستي

Oh Mu’allim…
اوه اي معلم

يا حبيبي.. يا محمد
اي عشق من اي محمد
يا شفيعي.. يا محمد
اي شفاعت كننده من اي محمد
يا رسولي.. يا محمد
اي پيامبر من اي محمد
يا بشيري.. يا محمد
اي بشارت دهنده من اي محمد
يا نذيري.. يا محمد
اي كسيكه گناهانم را به من گوشزد مي كني اي محمد
عشق قلبي.. يا محمد
اي عشق قلب من اي محمد
نور عيني.. يا محمد
اي روشنايي چشمانم اي محمد

He taught us to be just and kind
او به ما آموخت كه مهربان و عادل باشيم

And to feed the poor and hungry,
در بخشيدن غذا به مردم فقير و گرسنه

Help the wayfarer and the orphan child
به تمامي رهگذران بي پناه و بچه هاي يتيم كمك كنيم

And to not be cruel and miserly,
و ظالم و تنگ نظر و خسيس نباشيم

His speech was soft and gentle,
حرفهاي او لطيف و آرامش بخش بود

Like a mother stroking her child,
مانند مادري كه بچه هايش را نوازش مي كند

His mercy and compassion,
رحمت و شفقت و دلسوزي او

Were most radiant when he smiled
زمانيكه لبخند مي زد به بيشترين فروغ و درخشش خود مي رسيد

 

همچنین بخوانید: متن آهنگ مولانا از سامی یوسف 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *