آهنگ prism سامی یوسف

آهنگ prism سامی یوسف

آهنگ prism سامی یوسف ، خواننده محبوب پاپ مسلمان را می شنوید و شما می توانید با بهره مندی از این اثر آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آهنگ prism آهنگی سرشار از احساس است که شنونده را از ابتدای کشت یک بذر همراهی می کند
که به رنگ های قرمز و ابی و … و از نور شکافته شده است.
آیا من چیزی که پشت برق چشمانت پنهان است پیدا کرده ام؟
آیا من توانسته ام درک صحیحی از تو داشته باشم و برای تو بهترین ها را ایجاد کنم.
در این دنیای وا نفسا آیا من به گمشده خود دست یافته ام ؟
ای امید، ای آرزو، ای نیایش، برخیز
برخیز تا با چشمان خودت و
با قلب خودت مشاهده کنی آنچه را که من نیز مشاهده می کنم.

All of your waves
همه ی امواجت

Have come from one
از یک جا می خروشند

The seed has spread
بذر (دانه) رشد کرده و بیشتر شده

The dawn of light
شلاله ی نور

Has split from white
از نور سفید شکافته شده

To blues and reds
به رنگ های قرمز آبی

prism

Behind it all
در ورای همه ی این ها

There must be more
چیز برتری باید باشد

Seven colors of day
هفت رنگِ روز

Show the light of your way
روشنایی راه تو اند

Have I found what is lying behind
The fire in your eyes
آیا من چیزی که پشت برق چشمانت پنهان است پیدا کرده ام؟

Do you see what I see
آن چیزی که من می بینم را تو هم می بینی؟

And from one breath
و فقط از یک دم (نفس)

All sound was formed
تمام صدا ها به وجود آمد

Your words could sing
کلماتت می توانند آواز سر دهند

The prism shares
منشور پخش می کند
Your secret layers
مراتب پنهانت را

Unraveling
آشکار می سازد

prism

Behind it all
در ورای همه ی این ها

There must be more
چیز برتری باید باشد

Seven colors of day
هفت رنگِ روز

Show the light of your way
روشنایی راه تو اند

Have I found what is lying behind
The fire in your eyes
آیا من چیزی که پشت برق چشمانت پنهان است پیدا کرده ام؟

Do you see what I see
آن چیزی که من می بینم را تو هم می بینی؟

Every heart, Every hand, Every head Rise up
ای قلب، ای دست، ای سر، برخیز

Every thought, Every tear, Every smile Rise up
ای اندیشه، ای اشک، ای لبخند، برخیز

Every fear, Every doubt, Every trouble Rise up
ای ترس، ای شک، ای سختی، برخیز

Every hope, Every wish, Every prayer Rise Up
ای امید، ای آرزو، ای نیایش، برخیز

Every faith, Every creed, Every color Rise Up
ای ایمان، ای باور، ای رنگ، برخیز

Every mind, Every soul, Everyone (Rise Up)
ای ذهن، ای روح، همه، برخیزید

Do you see what I see
آن چیزی که من می بینم را تو هم می بینی؟

افراد زیادی با آهنگ های این آلبوم لحظات خوش و خوبی ایجاد کرده اند.
شما می توانید به عنوان کسی که صدای سامی یوسف را شنیده اید در این کمپین شرکت کنید
و نظرات خود را با دیگران به اشتراک گذارید.

آهنگ prism سامی یوسف

آهنگ prism سامی یوسف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *