آهنگ شادی از سامی یوسف

متن و ترجمه آهنگ شادی از سامی یوسف

Ya Allahu ya Rahman
ای خدا، ای بخشنده

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را سربلند قرار بده

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Ya Alahu ya Mannan
ای خدا، ای عطاکننده ی نعمت ها

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را سربلند قرار بده

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Grateful today
امروز شکرگزارم

For difference and change
بخاطر تفاوت و تغییر

For all colours and shades
بخاطر همه ی رنگ ها و سایه ها

‘Cause You made it this way
چون تو آن را این گونه آفریده ای

Wahbatana-nnibraas
تو به ما روشنی و نور عطا کردی

Bihubbi kulli-nnas
با دوست داشتن همه ی مردم

Aghdiq lannal-ihsaas
احساسات خوب را بر ما فرو فرست

Anta hadina
تو هدایتگر ما هستی

Ya Allahu ya Rahman
ای خدا، ای مهربان

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را سربلند قرار بده

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Ya Allahu ya Mannan
ای خدا، ای عطاکننده ی نعمت ها

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را موفق بدار

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Let’s celebrate and give thanks for
بیایید جشن بگیریم و شکرگزار باشیم

Difference and change
بخاطر تنوع و تحول

One world united, undivided by our different ways
یک دنیای متحد، که با عقاید مختلف ما تقسیم بندی نشده است

Ya Allahu ya Rahman
ای خدا، ای بخشایشگر

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را موفق بدار

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Ya Allahu ya Mannan
ای خدا، ای عطاکننده ی نعمت ها

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را موفق بدار

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Ya Kashifal-asrrar
ای آشکارکننده ی رازها

Wa Munzilal-amtaar
و فروفرستنده ی باران ها

Uqooluna tahtaar
عقل های ما گیج و متحیّر است

Fi masa’ina
در آنچه می جوییم

Let’s give You our praise
بگذار تا حمد و ستایش خود را نثار تو کنیم

For this world that You shaped
…بخاطر جهانی که آفریدی

Of all cultures and faiths
با همه ی فرهنگ ها و اعتقادات

‘Cause You made it this way
چون تو آن را این گونه آفریدی

Ya Allahu ya Rahman
ای خدا، ای بخشنده

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را موفق بدار

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Ya Allahu ya Mannan
ای خدا، ای عطاکننده ی نعمت ها

Haqiq amanina
آرزوهای ما را برآورده کن

Wafiqna fi kulli aan
در هر لحظه ما را موفق بدار

Fi masa’ina
در همه ی آنچه طلب می کنیم

Ajib dua’i ya rajaa’i, bi-rreda wal-khair
ای امید من، دعای مرا مستجاب کن با خوشنودی و نیکی

Anir tareeqi, ma’ sadiqi, bi-htiramil-ghaiyyr

 

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ مادر از سامی یوسف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *