07اردیبهشت/99
ترانه این یک بازی است

متن و ترجمه ترانه این یک بازی است از سامی یوسف

متن و ترجمه ترانه این یک بازی است از سامی یوسف Sami Yusuf – It’s a Game این یک بازی است It’s a game That they play این یک بازی است کهبیشتر…

29فروردین/99
ترجمه ترانه معلم سامی یوسف

متن و ترجمه ترانه معلم سامی یوسف

متن و ترجمه ترانه معلم از سامی یوسف We once had a Teacher زماني ما آموزگاري داشتيم The Teacher of teachers, استاد تمامي معلمان He changed the world for the better اوبیشتر…

21فروردین/99
متن آهنگ مولانا از سامی یوسف

متن آهنگ مولانا از سامی یوسف

متن آهنگ مولانا از سامی یوسف شربنا على ذکرِ الحبیبِ مدامهً , به یاد محبوبمان شراب نوشیدیم , سَکِرْنا بها، من قبلِ أن یُخلق الکَرمُ که ما مست بودیم قبل از خلقتبیشتر…

08فروردین/99
آهنگ شادی از سامی یوسف

متن و ترجمه آهنگ شادی از سامی یوسف

متن و ترجمه آهنگ شادی از سامی یوسف Ya Allahu ya Rahman ای خدا، ای بخشنده Haqiq amanina آرزوهای ما را برآورده کن Wafiqna fi kulli aan در هر لحظه ما رابیشتر…

01فروردین/99
آهنگ مادر سامی یوسف

متن و ترجمه آهنگ مادر از سامی یوسف

متن آهنگ مادر از سامی یوسف Blessed is your face مبارك و خجسته باد چهره ات Blessed is your name مبارک باد نامت My beloved ای عشق من Blessed is your smileبیشتر…